Contact

Contact
Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim
Pl. Zamkowy 1
11 -100 Lidzbark Warmiński
Phone/fax 89 767-21-11
Manager: Małgorzata Jackiewicz-Garniec,
Phone: +48 89 767 78 01
Internal Security Service, Phone: +48 89 767 78 04
e-mail: lidzbark@muzeum.olsztyn.pl